Samenwerking CINOP en Matchcare: Data gedreven werken met een focus op Skills zorgt voor een betere aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt

Hoe sluit je als onderwijsinstelling met je opleidingen maximaal aan op de actuele en toekomstige vraag vanuit werkgevers? Bij CINOP en Matchcare bundelen we vanaf nu onze krachten. Samen ondersteunen we onderwijsinstellingen bij het (her)ontwerpen van curricula en bij de ontwikkeling van scholing. Hoe? Door onderwijs- en stafteams datagedreven te laten werken. Door daarbij te focussen op de benodigde skills helpen we het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Samen kunnen we het beste resultaat bieden voor onze klanten.

Nieuwe manier van kijken naar beroepsonderwijs

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Bestaande beroepen verdwijnen, nieuwe ontstaan. Om studenten van nu, dus de werknemers van straks, optimaal loopbaanperspectief te bieden is het steeds belangrijker om te kijken naar de actuele skills die werkgevers vragen.

Dit vraagt om een nieuwe manier van kijken naar beroepsonderwijs, scholing en beroepen- en functieanalyses. Binnen regionale ecosystemen moet je nog veel scherper zicht hebben op de skills die op de arbeidsmarkt nodig zijn, nu maar vooral ook straks. Zo’n ‘Skills focus’ vereist een juiste vraagarticulatie door ondernemers en bedrijven en een (daarbij passend) flexibel en goed toegankelijk aanbod van scholing en opleiding.

Gezamenlijke, regionale aanpak van skills-based opleiden

In deze ontwikkeling hebben CINOP en Matchcare elkaar gevonden. We ondersteunen onderwijsinstellingen bij de aanpak van skillsbased opleiden, in nauwe afstemming met werkgevers en andere partners in de regio.

Meer weten over een op skills gerichte aanpak voor aanbodontwikkeling binnen het onderwijs?  Bel of mail ons

  • CINOP: Jos van Zwieten, director advies| (06) 10533767 | jzwieten@cinop.nl
  • Matchcare: Henk Adam, senior consultant| (06) 51455773 | henk.adam@matchcare.nl

——–

Matchcare is een data gedreven arbeidsmarktadviesbureau en staat voor de beste informatie om prettig te werken, te ontwikkelen en tijdig de volgende stap te zetten. Dit op basis van data van de arbeidsmarkt, het onderwijs, het sociaal domein en profielen (Skillpas) van individuen.

CINOP is een onderwijskundig advies- en onderzoeksbureau voor een leven lang ontwikkelen. CINOP is strategisch partner van onderwijs, overheid en bedrijven bij complexe vraagstukken in het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *