Forse toename in WW-uitkeringen voor IT-professionals in 2024

Forse toename in WW-uitkeringen voor IT-professionals in 2024

Naarden, 08 juli 2024 – Elk kwartaal komt Hello Professionals met de nieuwste IT-arbeidsmarktmonitor. In het tweede kwartaal van 2024 waren dit de opvallendste ontwikkelingen: daling in IT-vacatures maar stijging in freelance opdrachten, langere invultijd van IT-vacatures en verandering in vraag naar vaardigheidsniveaus.

Daling van maar liefst 33% in nieuw geplaatste IT-vacatures

In vergelijking met het vorige kwartaal is het aantal IT-vacatures nagenoeg gelijk gebleven, met een lichte daling van 8.838 naar 8.822 vacatures. Regionale verschillen spelen een grote rol in deze daling. Drenthe zag een daling van 15% ten opzichte van het vorige kwartaal, met het aantal vacatures dat afnam van 127 naar 115. Flevoland registreerde een nog steilere daling van 60% ten opzichte van vorig jaar, waarbij het aantal vacatures daalde van 376 naar 147.

Echter, een meer significante trend komt naar voren wanneer we de cijfers vergelijken met dezelfde periode vorig jaar: het aantal IT-vacatures is met maar liefst 33% gedaald, van 13.244 naar 8.822. Limburg en Noord-Holland zagen respectievelijk dalingen van 52% en 42%, met vacatures die afnamen van 558 naar 268 in Limburg en van 1.988 naar 1.299 in Noord-Holland.

50% meer instroom in WW-uitkeringen

Een verdere analyse van de arbeidsmarktgegevens toont een stijging in de instroom van WW-uitkeringen. In mei 2023 stroomden er 373 nieuwe WW-uitkeringen in, terwijl dit aantal in mei 2024 steeg naar 558, wat een toename van 49,6% betekent. Dit wijst op een toename van werkloosheid binnen de sector, mogelijk als gevolg van de bovengenoemde reorganisaties en ontslagen.

Ook het lopend aantal WW-uitkeringen vertoont een stijgende lijn. In mei 2023 waren er 3.546 lopende uitkeringen, terwijl dit aantal in mei 2024 is gestegen naar 4.456, een stijging van 25,7%. Dit weerspiegelt de aanhoudende uitdagingen binnen de arbeidsmarkt.

Stijging in IT-freelance opdrachten

Een andere belangrijke ontwikkeling is de toename in het aantal IT-freelance opdrachten. In Q2 2024 is er een stijging van 7% waargenomen ten opzichte van het vorige kwartaal, en een stijging van 15% in vergelijking met Q2 2023. Deze toename wordt gedreven door de voortdurende behoefte aan flexibele IT-oplossingen en specialistische kennis, met name in sectoren zoals softwareontwikkeling en cyberbeveiliging.

Opmerkelijk is dat deze groei plaatsvindt terwijl er nieuwe wetgeving aanstaande is in Nederland om schijnzelfstandigheid onder zzp’ers en schijnwerknemerschap tegen te gaan. De Nederlandse regering werkt aan maatregelen zoals de introductie van een webmodule om arbeidsrelaties te beoordelen, de herziening van de Wet DBA en plannen voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp’ers. Deze inspanningen zijn bedoeld om de arbeidsmarkt eerlijker en transparanter te maken, schijnzelfstandigheid aan te pakken en de positie van echte zelfstandigen te versterken.

Ondanks de groeiende IT-freelance markt blijft het afwachten hoe deze wetgevende veranderingen de sector zullen beïnvloeden. Bedrijven blijven op zoek naar flexibele en gespecialiseerde IT-professionals, maar zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe regels om schijnzelfstandigheid te vermijden.

Verdubbeling van de invultijd van IT-vacatures

Een andere opvallende trend is de verdubbeling van de invultijd van IT-vacatures vergeleken met het vorige kwartaal. Waar vacatures voorheen in gemiddeld 15 dagen werden ingevuld, is deze tijd nu gestegen naar 34 dagen. Dit duidt op een complexere zoektocht naar geschikte kandidaten, mogelijk veroorzaakt door de specifieke vaardigheden die momenteel gevraagd worden.

De druk op bedrijven lijkt afgenomen, waardoor ze meer tijd nemen om vacatures in te vullen. Daarnaast is er een mismatch met de actief zoekende IT-professionals, die vaak gedwongen zonder baan zijn komen te zitten. Tegelijkertijd is de groep niet zoekende sterk gestegen naar 54% die momenteel niet openstaat voor een baanwissel.

Verschuiving in vraag naar vaardigheidsniveaus

De verschuiving in de vraag naar verschillende vaardigheidsniveaus blijft doorgaan. De vraag naar junior IT-professionals blijft dalen, met een afname van 10% in een jaar tijd. Tegelijkertijd is er een stijging van 12% in de vraag naar medior IT-professionals. Deze trend suggereert dat werkgevers steeds meer op zoek zijn naar ervaren kandidaten die direct kunnen bijdragen aan complexe projecten en strategische doelstellingen.

Toename van actief zoekende IT-professionals

In het afgelopen kwartaal is er ook een toename van 8% waargenomen in het aantal actief werkzoekenden. Dit kan te maken hebben met de reorganisaties en gedwongen ontslagen binnen de IT-sector, die professionals aanzetten tot een actieve zoektocht naar nieuwe kansen. Over Hello Professionals

Met meer dan 20 jaar ervaring zijn wij de IT-partner in het samenbrengen van IT-professionals en opdrachtgevers. Hello Professionals heeft een team van de beste IT’ers in vaste dienst. Voor specifieke projecten hebben we toegang tot een groot interim netwerk waardoor we altijd de juiste kennis kunnen inzetten. Bij Hello Professionals gaat kwaliteit, verwachtingsmanagement en klantgerichtheid hand in hand met persoonlijke aandacht, vertrouwen en oprechte interesse in elkaar.

Meer weten? Neem contact op met Maarten Cobelens, maarten@hello-professionals.nl of 06-26104002. Of neem een kijkje op onze website: https://www.hello-professionals.nl/. Benieuwd naar de IT-arbeidsmarktmonitor van het eerste kwartaal 2024? Ga dan naar: https://hello-professionals.nl/arbeidsmarktmonitor/q1-2024/.

NB: Resultaten zijn tot stand gekomen met eigen onderzoek, Jobdigger data en Google Trends

NB: Cijfers zijn tot stand gekomen op het volgende zoekprofiel: helpdeskmedewerker, systeembeheerder, netwerkbeheerder, engineer, developer, projectleiding ict; directe werkgevers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *