Duurzame medezeggenschap vraagt een andere aanpak

 

Duurzame medezeggenschap vraagt een andere aanpak. Een nieuwe koers, dezelfde bevoegdheden, maar ander gereedschap waarmee de medezeggenschap zijn rol beter invullen. In het boek ‘Oneindig veel invloed’ beschrijft Hielke Boersma deze gereedschappen en hoe ondernemingsraden deze kunnen inzetten om de kwaliteit van advisering te verbeteren. Boersma deelt hierin de inzichten die hij sinds 2013 opdeed met HBU Training en Advies, zijn trainings- en adviesbureau voor resultaatgerichte medezeggenschap, duurzame participatie en sterke arbeidsverhoudingen. Het boek verschijnt bij uitgever Expertboek in januari 2024.

 

De wijsheid van de werkvloer gebruiken

Organisaties met een goed geoutilleerde medezeggenschap zijn beter in staat de afstand van de werkvloer naar de boardroom te verkleinen en gebruik te maken van de wijsheid van de werkvloer. Zij zijn ook beter in staat om misstanden te voorkomen door meer transparante verhoudingen. 

 

Volgens de SER, in ‘Zicht Op’, (December 2023 #4 | jaargang 63 | Magazine van de Sociaal-Economische Raad  is focus nodig op brede welvaart creëren in plaats van winstmaximalisatie. Duurzame medezeggenschap draagt bij aan kwaliteit van leven en een evenwichtiger verdeling van rijkdom.

 

Boersma: “Het is tijd voor transparantie en gelijkwaardigheid binnen organisaties. OR en Management creëren samen inzichten over de eigen organisatie die leiden tot het productief maken van verschillen tussen mensen zodat zij hun talenten optimaal inzetten en ontdekken welke soms kleine ‘oneffenheden op de werkvloer’ stress kunnen veroorzaken bij de collega’s.

 

Signalen van de werkvloer vertalen

Veel ondernemingsraden worstelen met hun positionering en zichtbaarheid in de organisatie, zowel richting leiding als naar de collega’s. Vaak vallen zij terug op procedures en regels uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dit tot teleurstelling van bestuurders en andere stakeholders. Intussen zoeken bestuurders naar serieuze inhoudelijke sparringpartners, bijdragen aan transparantie, diversiteit en eerlijke verdeling van macht en middelen. Gesprekspartners die signalen van de werkvloer kunnen vertalen naar de leiding om opgepakt te kunnen worden. Want bestuurders en toezichthouders willen meer duurzame waarde voor mens en maatschappij, verneemt Boersma regelmatig in gesprekken met hen. Ondernemingsraden kunnen daar goed aan bijdragen als zij het juiste gereedschap inzetten.

 

Meer invloed voor de OR

‘Oneindig veel Invloed’ biedt gereedschap aan OR en bestuurder om samen op te trekken naar resultaatgerichte medezeggenschap. Hij besluit met een pleidooi voor meer grip op de resultaten van de OR, dus invloed van collega’s op doelen en werkzaamheden van de OR. De schrijver stelt voor binnen de organisatie hiernaar te kijken en betrokkenheid van de collega’s en de controle op de OR te onderzoeken.

 

Oneindig veel invloed

Na het lezen van dit boek heeft de lezer gereedschap over de wijze waarop samenwerking (OR-bestuurder) vormgegeven kan worden en kunnen zij beschreven technieken toepassen. Boersma put uit kennis en technieken uit veel bronnen o.a.: sociologie, neuromarketing, breinkennis, (positieve) psychologie. Deze larderen het verhaal over de 5 stappen voor elke OR naar ‘Oneindig veel Invloed’. Enkele voorbeelden: ‘ballonnen oplaten’, ‘Pump Jump & Dump’ en meerdere intelligenties inzetten. Hierdoor kan elke OR zich focussen op waar hij voor bestaat. 

 

Boeklancering

De boekpresentatie ‘Oneindig veel Invloed’ boek vindt plaats op 16 januari 2024 bij boekhandel Riemer in Amersfoort.

 

Aanmelden kan via:

 

Meer informatie over Hielke Boersma: Linked In:

of

 

Noot voor de Pers:

Voor de pers is een recensie-exemplaar (ebook) beschikbaar.

 

Wilt u meer weten over HBU Training en Advies en of Hielke Boersma dan kunt u contact opnemen met:

Mr Hielke Boersma BCom.

0615189257

 

HBU Training en Advies is het trainings- en adviesbureau voor zinvolle medezeggenschap, duurzame participatie en sterke arbeidsverhoudingen. HBU onderscheidt zich op het gebied van medezeggenschapstrainingen middels zijn unieke aanpak, schrijft regelmatig over diverse vraagstukken in bovengenoemde werkgebieden, verzorgt publicaties, is aanwezig op congressen, actualiteitencolleges etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *