Christenen bidden samen online, ook op het werk

Persbericht*

Christenen bidden samen online, ook op het werk

Houten – Als er inmiddels één ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat het leven niet maakbaar is. Ook niet in ons welvarende Nederland. Natuurlijk bidden we wel, maar eigenlijk hadden we God niet echt nodig. Geen rampen, geen natuurgeweld, geen oorlog, een rechtstaat met een bloeiende economie en een samenleving die goed functioneert met prima onderwijs en sociale en gezondheidsvoorzieningen. En dan ineens… is alles anders en worden ook de christenen met de neus op de feiten gedrukt. En blijkt dat we wel degelijk afhankelijk zijn en God nodig hebben.

In de Week van Gebed (zo. 17- zo. 24 januari) (= link) zullen wereldwijd miljoenen christenen ook online bij elkaar komen om samen te bidden. Ook in veel Nederlandse bedrijven en organisaties doen christenen mee. De website bedrijfsgebed.nl geeft daarvan een actueel beeld.

 

Samen online bidden

Veel christenen bidden nu samen, noodgedwongen ook online. Soms aarzelend en met schroom, want als je bidt geef je jezelf bloot en laat je in je hart kijken. En dat doen we niet graag. Maar samen bidden geeft ook iets moois: een stukje (h)erkenning en verbondenheid. En wanneer je eenparig bidt, wordt daar kracht aan ontleend (vergelijk Mattheus 18:19-20 en Handelingen 4:24-31).

Wie meer wil weten over het samen online bidden, kan terecht op het gratis webinar op donderdagavond 7 januari via www.24-7prayer.nl/week-van-gebed-2021.

 

Christen netwerken rond het werk in Nederland en België

Christenen laten steeds vaker op social media als het professionele netwerk LinkedIn en ook op Facebook blijken dat ze geloven. Al was het alleen al doordat ze deelnemen aan een christelijke LinkedIn- of Facebook groep. Ze nemen in toenemende mate deel aan een christennetwerk of gebedsgroepje.

In 2020 is het aantal geregistreerde speciale netwerkgroepen voor christenprofessionals ruwweg gelijk gebleven: zo’n 110 netwerkgroepen in een 40-tal verschillende beroepsgroepen. Het aantal geregistreerde bedrijven en organisaties met een of meer bedrijfsbidstonden is ook al jaren stabiel: ruim 200 gebedsgroepen op ruim 300 verschillende locaties. Wel valt op dat er veel vacatures zijn, zie het actuele overzicht op www.bedrijfsgebed.nl.

 

Ook op je werk je geloof beleven en erover praten

Het nieuwe gratis programma ‘Kroon op je Werk’ biedt via www.kroonopjewerk.org een prima basis om samen met anderen in acht onderwerpen in vijftien delen na te denken over vragen als ”Doet mijn werk er wel toe voor God?”, “Kan ik openlijk over mijn geloof praten?”, “Hoe kan ik bijdragen aan een positieve werkcultuur?” of zelfs: “Zit ik wel op de plek die God voor me heeft?” De gratis app ‘Kroon op je Werk’ bevat tekst, video’s, bijbel podcasts en een handleiding en maakt het levendig en boeiend.

Ook in de gratis Bijbel app YouVersion staan allerlei zogeheten leesplannen over bijvoorbeeld werk, zie www.bible.com/nl/search/plans?q=werk. Die kunnen heel concreet helpen om beter zicht te krijgen op Gods Koninkrijk en jouw werkplek.

Wie geïnteresseerde collega’s heeft, kan met hen samen een ‘Alpha op de werkplek‘ doen of ‘Alpha Business‘ (voor managers). Het zijn prachtige ook online mogelijkheden om heel gestructureerd en laagdrempelig over je geloof te praten. Op zaterdagochtend 9 januari is er een veel info over o.a. ‘Alpha op de werkplek’. Zie https://alphanederland.org/agenda/alpha-nederland-training-inspiratie-home-edition-8-9-januari-2021/

 

Aandacht in de kerk: voor de twaalfde keer de speciale Themazondag ‘christen-zijn op je werk’

Zeventig procent van de kerkgangers ziet niet in hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan Gods bedoelingen met deze wereld. Bijna alle voorgangers vinden het belangrijk dat mensen geloof in hun werk integreren, maar slechts eenderde vindt dat ze goed zicht hebben op het dagelijks werk van gemeenteleden.

In onze kerken is er weinig aandacht hoe haar leden in de maatschappij functioneren. Want hoewel 60 tot 80% van de kerkgangers dagelijks met dit thema te maken heeft, is dit in de kerk nog steeds een braakliggend terrein. Alle reden dus om daarbij stil te staan op bijvoorbeeld een themazondag. Op 7 november ’21 (7-11-‘21, steeds op de zondag na Dankdag voor Gewas en Arbeid (= op de eerste woensdag in november)) is er DV voor de twaalfde keer de speciale Landelijke Themazondag ‘christen-zijn op je werk’. In veel kerken, parochies en gemeenten wordt er dan opnieuw of voor de allereerste keer over dit thema gepreekt, en veel kerkgangers zullen opnieuw enthousiast reageren. Vraag nu al in je kerk / parochie / gemeente om dit te agenderen!

Op de website www.christenzijnopjewerk.nl staat veel bruikbare, praktische info, o.a. om gemakkelijk zo’n themazondag in te vullen.

 

In meer dan 700 kerkgebouwen in Nederland en België hangt inmiddels ook een van onderstaande kleurenposters die christenen aanmoedigen om samen met een christen collega te gaan bidden. Ze zijn te downloaden via de website www.bedrijfsgebed.nl.

 

Dit initiatief wordt gesteund door een groeiend aantal organisaties: momenteel Alpha-cursus Nederland, Bedrijfsgebed, CBMC, Centrum voor Geloof en Werk, cgmv, CNV, Encour, Missie Nederland, ForumC, GIDSnetwerk, IFES, IMPACT Navigators, Kerygma, Lafjoetoe, ManArise, Support Ministries, Navigators, Nederland Zoekt…, New Wine, RMU, Sestra, SKIN, Verus, 4e Musketier en Willow Creek.

 

Bron: * Maarten (Drs. ir. M.H.) Pijnacker Hordijk, tel. 030-6371380 (na 18.00 uur) en 06-31665111 (prive en WhatsAp).

De auteur is sinds 1986 betrokken bij pauzebidstonden bij NS in Utrecht, en coördinator bedrijfsbidstonden in Nederland. Hij werkte bij ProRail in Utrecht.

E-mailadres: bedrijfsgebed@gmail.nl; websites www.bedrijfsgebed.nl en www.christenzijnopjewerk.nl.

Deze beide websites horen bij Stichting Encour www.encour.nl . Encour richt zich momenteel vnl. op ‘geld’ maar ook op ‘werk’, en helpt kerken en individuele christenen om hierin een Bijbelse visie te ontwikkelen en die door te geven aan individuele christenen.                               

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *