Verhuisimpact.nl: Nieuwe gratis tool toont werkgevers de impact van een kantoorverhuizing op de bereikbaarheid.

Persbericht introductie verhuisimpact.nl

Verhuisimpact.nl: Nieuwe gratis tool toont werkgevers de impact van een kantoorverhuizing op de bereikbaarheid.

Sinds kort is er een nieuwe tool beschikbaar voor werkgevers die een verhuizing van hun kantoorlocatie overwegen: verhuisimpact.nl. Met deze gratis tool kunnen werkgevers eenvoudig de impact van een voorgenomen verhuizing op de bereikbaarheid van hun kantoor beoordelen. Het toont direct of de auto-, OV- of fietsbereikbaarheid er bij zo’n verhuizing in het algemeen op vooruit of achteruit gaat.

 

De gebruiker voert op de website de locatie van het huidige kantoor in en die van de mogelijke nieuwe locatie. Vervolgens zie je bijvoorbeeld dat de autobereikbaarheid op kortere afstand redelijk gelijk blijft, die op de langere afstand afneemt, en dat de OV-bereikbaarheid op korte en langere afstand sterk verbetert.

Initiatiefnemer Christiaan Rasch van MobilityLabel ligt toe: “De invloed van bereikbaarheid bij een verhuizing is cruciaal. Een verkeerd gekozen kantoorlocatie kan het daarna veel moeilijker maken om duurzaamheidsdoelen te behalen, of om reistijden en -kosten binnen de perken te houden. Ook kan het vinden en binden van nieuw talent veel lastiger worden.

Makelaars en vastgoedadviseurs schermen vaak met termen als ‘op een steenworpafstand van de snelweg en goed bereikbaar met OV’, maar daarbij ontbreekt het vaak aan een feitelijke onderbouwing. Wij willen huurders en hun eventuele adviseurs meer handvatten bieden bij het maken van locatiekeuzes. Juist omdat dit een groot verschil kan zijn bij het halen van een duurzaamheidsambitie of het zijn van een aantrekkelijke werkgever.”

Verhuisimpact.nl bepaalt de bereikbaarheid op basis van het aandeel van de Nederlandse beroepsbevolking dat een locatie binnen een bepaalde reistijd kan bereiken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen korte en lange afstand, waardoor een organisatie kan inzoomen op de voor hen relevante doelgroep: Wonen je medewerkers of klanten gewoonlijk veraf, of heb je een meer lokaal achterland. Met de indicator ‘doorstroming’ ziet de werkgever of de nieuwe locatie file-gevoeliger is dan de oude locatie.

Gebruikers ontdekken hiermee soms grote verschillen in bereikbaarheid, bijvoorbeeld tussen twee ogenschijnlijk vergelijkbare locaties die beide een bushalte voor de deur hebben. Juist door te kijken naar het totale netwerk van reistijden, overstappen en frequenties van OV-verbindingen, kun je gericht onderscheid maken tussen de goede en minder goed bereikbare locaties. “Zeker als organisaties zowel een verbetering willen van hun autobereikbaarheid én OV-bereikbaarheid, wordt het interessant. Simpelweg kiezen tussen óf een snelweglocatie óf een intercitylocatie is dan geen oplossing.”

De gratis tool houdt geen rekening met de specifieke woonlocaties van hun werknemers of klanten; daarvoor kan aanvullend een betaalde verhuisscan worden aangevraagd. Christiaan Rasch: “Natuurlijk raden wij een maatwerkscan aan bij een hoge complexiteit, hoge duurzaamheidsambitie, of als een ondernemingsraad er om vraagt. Maar soms is een eerste indruk van de generieke bereikbaarheid al genoeg. Het belangrijkste vinden we dat bereikbaarheid een prominentere plaats krijgt bij alle huisvestingsvraagstukken.” 

 

 

De tool werkt voor alle kantoorlocaties in Nederland, en houdt geen rekening met grenswerkers en verplaatsingen van en naar waddeneilanden. De tool is gratis en zonder login te raadplegen via www.verhuisimpact.nl

 

Over MobilityLabel:

MobilityLabel is een Utrechts bedrijf dat gespecialiseerd is in het kwantificeren en optimaliseren van het mobiliteits- en vestigingsbeleid van middelgrote en grote werkgevers. MobilityLabel levert mobiliteitsscans via de meeste Nederlandse mobiliteitsregio’s en verhuisanalyses via vooraanstaande mobiliteits- en vastgoedadviseurs.

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Tekst, illustraties en logo kunt u terugvinden op: https://mobilitylabel.com/persbericht-verhuisimpact en verhuisimpact.nl.

Voor meer info neemt u contact op met Christiaan Rasch.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *