Veilig werkvak door digitale ondersteuning

Veilig werkvak door digitale ondersteuning

Iedereen in en rond het werkvak wordt zichtbaar met de STAN app. (Safe Trafficwork Application Network). Dit verhoogt de veiligheid voor de wegwerkers.

Het grootste risico op aanrijdingen bij wegwerkzaamheden komt uit het eigen werkvak. Meerdere disciplines zijn gelijktijdig aan het werk, ieder is vooral gericht op zijn eigen werk. Bij integrale complexe projecten is het vaak onmogelijk om een goede regie te voeren. STAN maakt hierbij het verschil en nodigt uit om het veiligheidsniveau blijvend te verhogen.

 

Tijdelijke verkeersmaatregel

Een goede tijdelijk verkeersmaatregel vormt de basis voor een veilig werkvak. Niet ieder werkvak is hetzelfde en de activiteiten variëren per project. De STAN app zorgt er voor dat gebruikers de informatie krijgen die ze nodig hebben om veilig te werken. Het doel van de applicatie is om het veiligheidsniveau inzichtelijk te krijgen en te verhogen. De informatie wordt anoniem verwerkt tot op disciplineniveau en is gericht op verbeteren en belonen.

De wegwerker

Met STAN wordt de wegwerker voorbereid op pad gestuurd. Een locatie specifieke video-instructie geeft vooraf inzicht in de actuele projectsituatie. De app beschikt over een navigatietool die, ongeacht tijdelijke verstoringen op het wegennet, de deelnemer begeleidt naar de verzamelplaats, werkinrit of andere relevante projectlocaties.

Met de Entry Assist weet de deelnemer waar en wanneer men het werkvak in mag,  ondersteund door audio berichten. De werkruimte wordt veiliger doordat STAN realtime meldingen zendt bij acute veiligheidsissues of locaties waar wegwerkers zich buiten het voertuig begeven.

De aannemer

De aannemer heeft de beschikking over een projecttool om op voorhand het werkvak in te richten met de te volgen aanrijdroute, locaties waar voertuigen geparkeerd kunnen worden of zones met verhoogde risico’s.

Met STAN krijgt de uitvoerder grip op de bouwlogistiek in het werkvak, door deelnemers gefaseerd toegang te geven. De regieview geeft realtime inzicht en kan worden verrijkt met diverse externe koppelingen (zoals weer en verkeer). Een dashboard met veiligheidsdata geeft inzicht in de locaties en frequenties waar zich risicovolle situaties voordoen, zoals near misses. De aannemer overziet zo op afstand het gehele project.

Noot voor de redactie

STAN wordt door Rijkswaterstaat en een aantal GWW aannemingsbedrijven als ontwikkeling gezien met veiligheidspotentie. STAN wordt aan een breder publiek getoond op de Intertraffic beurs te RAI Amsterdam van 29 maart 2022 t/m 1 april 2022. Deze ontwikkeling sluit aan bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw, reductie aanrijdgevaar.

De stand van STAN is uitgerust met een zeer realistisch VR omgeving van nachtelijke wegwerkzaamheden, in combinatie met een vrachtwagensimulator die speciaal gericht is op verkeersafzettingen. Beide producten dragen ook bij om een jonger publiek aan te spreken voor de Infrabranche van de toekomst.

Informatie:         www.veiligwerkvak.nl

Inlichtingen:       Peter-Jan Hendriks

Tel.:                      06 54 982 010

E-mail:                 peter-jan@trafficandmore.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *