Niet juist repareren van gereedschap zorgt voor boetes en ongelukken

Afgelopen jaren zijn er diverse uitspraken geweest door de Raad van State over rechtszaken tussen de Sociale Zaken en Werkgelegenheid (aanklager) en partijen die in overtreding zijn (beschuldigde). Het gemeenschappelijk onderwerp in deze rechtszaken, zijn het niet juist repareren van gereedschappen (arbeidsmiddelen).

In het onderstaand voorbeeld is er sprake geweest van een boete als straf voor het niet juist (laten) repareren van arbeidsmiddelen. Ook heeft er in dit geval helaas een arbeidsongeluk plaatsgevonden vanwege het niet juist repareren.

27.000 € boete vanwege niet juist repareren

Bij het ontstaan van een arbeidsongeval en overtreding van artikel 7.5, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een bestuurlijke boete opgelegd van € 27.000.

Hieronder is een samenvatting van de zaak te vinden. Middels deze link is de officiële volledige uitspraak te lezen.

Op 26 november 2018 had de medewerker bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan een zwoerdmachine letsel opgelopen. In de zwoerdmachine was na revisie (reparatie) een rammelend geluid te horen. Hieruit blijkt dat er niet voldaan is aan artikel 7.5, tweede lid.

Waarin staat dat onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden aan een arbeidsmiddel worden slechts uitgevoerd indien het arbeidsmiddel is uitgeschakeld en drukloos of spanningsloos is gemaakt. Indien dit niet mogelijk is worden doeltreffende maatregelen genomen om die werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

Voorkom boetes en ongevallen door professioneel repareren

Door het op de juiste manier laten repareren van arbeidsmiddelen, kunnen onderstaande zaken voorkomen worden:

  • Boetes
  • Ongevallen
  • Tijd en geld

Een partij waar je gereedschap kan laten repareren is GECO Service. Tot slot lees je hier ook wat zegt de wet nog meer zegt over gereedschap repareren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *