Tips voor het schrijven van een persbericht

Het schrijven van een goed persbericht is een vak, want als ondernemer kijk je uiteraard door de ogen van je onderneming, maar bij het schrijven van een persbericht dien je te kijken naar het persbericht en het te schrijven door de ogen van een journalist.

Een goed geschreven persbericht zal door een journalist sneller gebruikt worden en daarom krijg je op deze pagina tips voor het schrijven van een persbericht.

Schrijf een persbericht niet als een advertentie

Bij het schrijven van je persbericht moet je jezelf verplaatsen in de rol van de journalist. Heeft het persbericht nieuwswaarde voor de lezers? Waarom hecht de doelgroep van het medium waarde aan het bericht? Belangrijk is ook om te beseffen dat een persbericht geen advertentie is, maar een nieuwsbericht. Schrijf informatief en gebruik geen taal die in een advertentie gebruikt zou worden. Blijf bij de feiten, formuleer in heldere taal en blijf to-the-point.

Het opbouwen van een persbericht

Begin het persbericht kort en krachtig: laat de journalist direct weten dat het een persbericht betreft door bovenaan de pagina “Persbericht” te schrijven en vermeld de datum en de plaats.

De titel of kop van het persbericht

De titel of de kop van het persbericht moet in één regel samenvatten wat je wilt overbrengen. Je kunt indien gewenst een subkop gebruiken om de kop duidelijker te maken, maar vermijdt lange regels.

De introductie van het persbericht

In de introductie (of lead) van het persbericht, staat kort en bondig de belangrijkste informatie van je persbericht: wie, wat, waar, wanneer, waarom? Na het lezen van de introductie moet de strekking van het bericht al duidelijk zijn, de rest van de tekst geeft achtergrondinformatie en feiten. De introductie is kort, gebruik maximaal 50 woorden.

De uitwerking van het persbericht

Na de introductie volgt de uitwerking waar je nogmaals het belangrijkste nieuws vermeldt. Geef in de uitwerking meer toelichting, achtergrondinformatie en feiten en plaats de informatie in de juiste context.

Noot voor de redactie

Sluit het persbericht altijd af met een noot voor de redactie. Hierin geef je aan waar een journalist of redacteur meer informatie kan verkrijgen. Je geeft bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en telefoonnummers op van contactpersonen, of je verwijst naar een website waar de journalist meer informatie kan krijgen. De noot staat los van het bericht en wordt altijd onder het feitelijke bericht geplaatst. Geef zeer duidelijk aan dat het om een noot voor de redactie gaat, wellicht in een groter corps en/of dikgedrukte tekst. Je wilt uiteraard voorkomen dat de noot voor de redactie per abuis in de media geplaatst wordt.

Bijlagen bij uw persbericht

Indien je beeldmateriaal wenst te verstrekken voor plaatsing bij het persbericht, dan kan je dat als bijlage bij het persbericht voegen.

Aanvullende tips

  • Een persbericht moet oprolbaar zijn, hiermee wordt bedoelt dat in de eerste alinea de belangrijkste informatie wordt geplaatst en de laatste alinea de minst belangrijke informatie. Zo kan een journalist eenvoudig latere alinea(‘s) verwijderen als er te weinig ruimte is om het bericht volledig te plaatsen in de media;
  • Wees niet bang om te schrappen in de tekst. Hiermee voorkom je dubbele informatie in het bericht en kijk daarom na het schrijven nog eens kritisch naar de tekst.
  • Persberichten niet langer dan één A4 maken.
  • Laat het bericht ook eens nalezen door een collega of iemand anders. Ook al ben je zeker van de tekst, op een gegeven moment kan je blind worden voor je eigen tekst en een foutje staat slordig;
  • Voorkom dat je teveel dezelfde worden gebruikt. Zoek naar synoniemen of gebruik verwijzingen;
  • Gebruik in je schrijfstijl de actieve vorm en schrijf in de tegenwoordige tijd;
  • Een combinatie van zakelijke informatie en persoonlijke toevoegingen leest prettig. Gebruik bijvoorbeeld quotes van betrokken personen om het verhaal levendiger te maken.
  • Plaatst je jouw persbericht(en) online? Schrijf de teksten dan ook voor zoekmachine’s zoals Google.