Wethouder Van Ballegooij in gesprek met Burgerberaad voor Roermond

Roermond – De Roermondse wethouder voor burgerparticipatie Felix van Ballegooij (PvdA) gaat binnenkort in gesprek met initiatiefgroep Burgerberaad voor Roermond. Dat heeft hij per mail aan de initiatiefgroep laten weten.

Van Ballegooij schrijft 9 september dat hij ‘graag’ met de initiatiefgroep in gesprek gaat over betere burgerparticipatie, omdat dit ‘een belangrijk thema is voor de huidige coalitie’. De initiatiefgroep is blij met de enthousiaste reactie van de wethouder. Facilitator Johan de Wal: “Dit is een teken dat de problemen rond burgerparticipatie door de Roermondse politiek serieus worden genomen.”

Burgerparticipatie is in elk geval een onderwerp dat leeft. In de gemeenteraadsvergadering van 22 september kwam D66 bijvoorbeeld met een voorstel om een lokaal referendum mogelijk maken. Dat voorstel heeft het niet gehaald, ook al kon het op veel sympathie rekenen. De meeste partijen willen liever eerst alle opties voor betere burgerparticipatie op een rij, van referendum tot en met burgerberaad.

Startnotitie burgerparticipatie

Ze werden die raadsvergadering op hun wenken bediend door wethouder Van Ballegooij. Deze meldde dat intussen een ambtelijke werkgroep is opgericht, die werkt aan een startnotitie. Voor het zomerreces was hierover nog niets bekend. Naar verwachting bevat de startnotitie een inventarisatie van de lopende projecten voor burgerparticipatie. Vervolgens moeten aanvullende gereedschappen worden geselecteerd, beschreven, gewaardeerd en gekozen, zoals een burgerberaad.

Roermond heeft de afgelopen jaren diverse stappen gezet om meer burgers beter te betrekken bij de besluitvorming, maar dat was niet genoeg. Zie bijvoorbeeld de historisch lage opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Motie voor burgerberaad

Een burgerberaad kan uitkomst bieden. Burgerberaad voor Roermond wil daarom dat de gemeente het houden van een volwaardig burgerberaad toevoegt aan de lokale gereedschapskist voor burgerparticipatie. Burgerberaden worden vooral ingezet bij complexe, omstreden kwesties met grote maatschappelijke impact. Door de genuanceerde en grondige aanpak zorgen ze voor besluiten met veel steun in de samenleving.

Een volwaardig burgerberaad is bewezen doeltreffender dan een onderzoek of (p)referendum. In tegenstelling tot die twee methoden, momentopnames, is een burgerberaad een proces. In dat proces bestuderen de deelnemers een probleem van alle kanten, met waardevolle en diverse inbreng vanuit alle relevante bronnen. Zo groeit het inzicht en komen de via loting gekozen burgers tot een weloverwogen en breed gedragen oordeel.

Burgerberaad is bindend

Een ander belangrijk onderscheidend aspect van burgerberaden, is dat de overheid zich vooraf verplicht om de uitkomsten over te nemen. Bij een onderzoek of (p)referendum is dat meestal niet zo. En waar een burgerberaad kiest voor een open benadering, wordt bij die methoden uitgaan van vooraf bepaalde keuzemogelijkheden.

Beïnvloeding van buitenaf, vanwege politieke, ambtelijke of andere belangen, wordt bij een burgerberaad zoveel mogelijk tegengegaan. Om onafhankelijke oordeelsvorming mogelijk te maken, wordt de regie daarom meestal uit handen gegeven aan een onafhankelijke, professionele organisatie met relevante ervaring.

Burgerberaad voor Roermond is een organisatie voor meer burgerparticipatie. Dit initiatief bestaat uit betrokken burgers met zeer uiteenlopende achtergronden en belangen. Wat ze bindt, is het streven naar een effectiever democratisch bestel. Meer informatie over Burgerberaad voor Roermond is te vinden op https://www.facebook.com/BurgerberaadRoermond.

(foto Rawpixel.com)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *