Van Gogh Nationaal Park zoekt ondernemer voor nieuw landschapslabel 

Van Gogh Nationaal Park zoekt ondernemer voor nieuw landschapslabel 
Ambitie: in 2050 15.000 ha mooier boerenland

‘s Hertogenbosch, 17 december 2021 – Van Gogh Nationaal Park is op zoek naar een ondernemer voor een nieuw te creëren landschapslabel. Dit label gaat streekproducten en landschapsontwikkeling met elkaar verbinden, zodanig dat duurzaam producerende boeren binnen het gebied van Van Gogh Nationaal Park een betere prijs krijgen voor hun producten. Consumenten krijgen er behalve de lekkerste producten ook nog tienduizenden hectares mooier boerenland voor terug. De ondernemer die we zoeken krijgt de ruimte om de komende jaren met Brabants Bodem het idee stapsgewijs door te ontwikkelen tot een volwaardig label.

Eet je omgeving mooi
Projectleider Jan Buys van Brabants Bodem ziet het landschapslabel als een waardevol instrument om de leefomgeving binnen het Van Gogh Nationaal Park een continue kwaliteitsimpuls te geven. “Met ons label willen we duurzaam agrarisch produceren laten renderen. Dat stimuleert boeren om blijvend te investeren in productiemethoden die bijdragen aan een betere bodem, beter waterbeheer en een hogere biodiversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat consumenten hiervoor willen betalen wanneer – en dat is essentieel – ze weten dat ze daar veel voor terugkrijgen; een goed en lekker product én de wetenschap dat hun aankopen zichtbaar leiden tot een mooiere leefomgeving. We geven zo meteen al een concrete invulling aan de voornemens van het nieuwe regeerakkoord.”

15.000 ha mooier landschap
De ambitie is dat in 2050 één derde van de boeren in het Van Gogh Nationaal Park een stevig deel van hun omzet uit dit label halen en daarmee vanuit een goed verdienmodel hun hele bedrijf naar een ecologisch hoger niveau tillen. Op die manier willen we over 30 jaar circa 15.000 ha boerenland een forse impuls meegeven. We denken dat daarvoor voldoende ruimte is in de markt.

Pionieren met lef
“Van Gogh Nationaal Park heeft alle ingrediënten in huis om het label te lanceren”, vult Frank van den Eijnden, operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park aan. “Een fenomenaal Brabants landschap met steden, dorpen, akkerbouw, natuurgebieden en boeren die steeds duurzamer produceren. Met de erfenis van Van Gogh en zijn kernwaarden, én een sterk netwerk van ruim 50 partners, waaronder gemeenten, onderwijsinstellingen en zakelijk dienstverleners. Een prachtige basis waarop een ondernemer verder kan bouwen.”

Het label moet passen bij Van Gogh Nationaal Park en daarmee de kernwaarden van schilder en persoon Van Gogh. “Het lef en de verbeeldingskracht van Vincent van Gogh zijn voor ons de inspiratiebron om binnen het parkgebied te werken aan een mooie, gezonde en groene leefomgeving.’’ En diezelfde kernwaarden helpen ook bij de ontwikkeling van het landschapslabel, stelt Van den Eijnden. “Zoals Van Gogh zelf zei: ik doe altijd wat ik nog niet kan om zo te leren hoe ik het moet doen. Vanuit datzelfde credo willen wij als pioniers samen met een gemotiveerde ondernemer vorm gaan geven aan het landschapslabel als innovatieve oplossing.” 

Betrekken
Buys benadrukt dat een nieuw landschapslabel bestaande agrarische product- en streekmerken niet voor de voeten wil lopen. “Integendeel, we nodigen de tientallen lokale producenten en bestaande streekproductenlabels uit om samen te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. De ondernemer die we zoeken zal aan dat aspect veel aandacht geven. Want we zoeken, hoe cliché het ook mag klinken, naar een invulling die voor alle partijen een uitkomst oplevert die groter is dan de som van de afzonderlijke delen.”

Samenwerking met ondernemer(s)
Brabants Bodem start met een wervingscampagne die eind februari tot een ondernemerskeuze moet leiden. “We zoeken een non-conformistische ondernemer of ondernemersteam met verbeeldingskracht en lef, net zoals Van Gogh had. Een ondernemer die durft te experimenteren, gelooft in onze kernwaarden en missie, en de vertaalslag van primaire agrarische productie naar consument weet te maken”, aldus Buys.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *