Nederland doet grootste publieke investering in cellulaire landbouw ooit

De Nederlandse overheid heeft aangekondigd dat het stevig gaat investeren in cellulaire landbouw via het Nationaal Groeifonds.

De eerste investering van maar liefst €60 miljoen maakt deel uit van groter groeiplan waarbij de overheid uiteindelijk tussen de €252- en € 382 vrijmaakt om het hele ecosysteem rond cellulaire landbouw te ondersteunen. Niet eerder financierde een overheid wereldwijd zoveel in de sector.

Met het bedrag worden opleidingen, academisch onderzoek en publiekelijk toegankelijke opschalingsfaciliteiten gefinancierd. Verder dient het fonds ook ter bevordering van de sociale integratie bij zowel boer als consument.

Het voorstel komt van het onlangs opgerichtte consortium Cellulaire Agriculture Netherlands, waarvan kweekvleesbedrijf Mosa Meat een van de oprichters is. Naast Mosa Meat maken verschillende academici, non-gouvernementele organisaties, startups en andere spelers uit de industrie deel uit van het consortium. Ook het tweede Nederlandse kweekvleesbedrijf Meatable is betrokken bij het consortium. Andere opvallende namen zijn onder andere DSM, Nutreco, Those Vegan Cowboys, de WUR en de TU Delft.

Ira van Eelen, dochter van de geestelijk vader van kweekvlees Willem van Eelen, hierover namens de Dutch Cellulair Agriculture Foundation:

“We are very excited for the visionary leadership the government is demonstrating todayThe Netherlands is the ideal place for cellular agriculture to flourish. It has a rich history in laying the global foundations of cellular agriculture. It is the 2nd biggest exporter of traditional agricultural products after the US. It is a global powerhouse in alternative protein and food innovation. It has a global frontrunner position in biotechnology. And it was the first country to publicly fund cultivated meat research and present a proof of concept to the world.” 

Met de investering in cellulaire landbouw mikt de regering op een oplopende groei van het BBP (bruto binnenlands product) van 10- to 14 miljard per jaar tegen 2050, terwijl het ook een significante bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen en de collectieve gezondheid van mens en dier. Met het plan moet in 2050 11,7-12,2 Mton CO2-eq. en 98,1-131,3 Kton ammoniak per jaar voorkomen worden.

Meer weten over Mosa Meat, Meatable of over kweekvlees? Bezoek www.kweekvleesinfo.nl

Contact opnemen kan via: redactie@kweekvleesinfo.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *