Vrouwen en de overgang het is niet niks

Vrouwen en de overgang het is niet niks   

Ruim 2750 vrouwen met overgangsklachten deden mee aan dit grootschalige Care for Women onderzoek. Maar liefst 96% van vrouwen die tijdens de overgang last hadden van overgangsklachten blijkt te maken te hebben met een ernstige vorm van vermoeidheid. Opmerkelijk, omdat opvliegers, de meest bekende overgangsklacht, met een percentage van 80% beduidend lager scoort.

“Gebrek aan kennis over overgangsklachten veroorzaakt onnodig leed”, aldus Anke Simons van Care for Women specialiste uit Ridderkerk-Rijsoord. Opvliegers zijn bij de meeste vrouwen wel bekend als zijnde een overgangsklacht, maar klachten als vermoeidheid, stemmingswisselingen, gewricht- en spierpijn of slecht slapen worden vaak niet als zodanig herkend. Toch komen juist deze klachten veel voor tijdens de overgang. Zelfs veel meer dan opvliegers en verstoren zij in ernstige mate het dagelijks functioneren van vrouwen gedurende vele jaren. De overgang duurt immers gemiddeld 7 tot 10 jaar.

Onder de ruim 2750 vrouwen met overgangsklachten die meededen aan dit onderzoek bleek maar liefst 92% last te hebben van stemmingswisselingen, 91% te maken te hebben met slaapproblemen en 84% pijn aan spieren en gewrichten te hebben. Vooral mentale klachten scoorden hoog. 90% van de vrouwen bleken last te hebben van vergeetachtigheid en moeite te hebben met concentreren. Bovendien bleek 85% zich veelvuldig gespannen en nerveus te voelen. Klachten waarmee niet zo snel gekeken wordt naar de rol van de veranderende hormonen en dus ook vaak geen hulp voor gezocht wordt.

Meer kennis over de overgang noodzakelijk

In het kader van de overgang pleit Anke voor meer kennis bij vrouwen over de overgang. “Een slimme meid is op de overgang voorbereid’, zou volgens haar veel ellende bij vrouwen kunnen voorkomen. Als Care for Women specialiste pleit Anke dan ook al jaren voor een preventief consult op de leeftijd van 45 jaar, om vrouwen zo beter voor te bereiden op de verschillende aspecten van de overgang. Bovendien zijn overgangsklachten tegenwoordig goed te behandelen. ‘’Als we hoofdpijn hebben, is het normaal dat we paracetamol slikken. Maar dit soort klachten moeten we maar gewoon accepteren. Het hoort erbij. Ik begrijp dit nog steeds niet”, aldus Anke.  ‘’We zijn het aan de vrouwen in Nederland verplicht aandacht te vragen voor de overgang, het is namelijk niet nodig om maar door te blijven rennen en de klachten te accepteren. Ik vind dat iedereen dat moet weten.’’ Anke Simons Care for Women Specialiste in Ridderkerk. www.careforwomenridderkerk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *