STRESS

Stress: de nieuwste thematische bundel van Ad Christianen.

Vermakelijk en leerzaam met 400 anekdotes, levenswijsheden en achtergrondinformatie.

 

‘Leven’ is volgens Ad Christianen een werkwoord en stress gaat hiermee gepaard. En wie kent het niet? Positieve spanning is niet verkeerd, maar negatieve kan uitmonden in overspannenheid en een burn-out. Helaas is dit aan de orde van de dag. Stressmomenten staan nooit op zichzelf. Stress stapelt. En het heeft niet alleen betrekking op veelomvattende zaken als een verhuizing, ontslag, ziekte, overlijden, niet slagen, pesten, verlies of een echtscheiding. Het gaat ook om kwesties van minder gewicht en importantie. Aangelegenheden die elkaar direct of indirect beïnvloeden en versterken. Ook dingen waaraan in eerste instantie geen of nauwelijks stress wordt toegedicht en waar zo nu en dan minachtend, denigrerend en zelfs lacherig om wordt gedaan. Ad geeft hier met zijn uit het leven gegrepen anekdotes talrijke voorbeelden van. Een weergave van kommer en kwel, van innerlijke menselijke gedachten, van externe gebeurtenissen en opgelopen ervaringen. En dit met een serieuze doch tevens ludieke inslag. Leerzaam met een dosis humor vanuit zijn missie ‘Ter lering en vermaak’. Om het thema en zijn bundel theoretisch en praktisch te verrijken heeft hij deze voorzien van uitspraken van (klassieke) wijsgeren, van achtergrondinformatie, bronnen van stress, een probleemanalyse, doe-het-zelf testen, suggesties voor stressvermindering en van toepasselijke illustraties.

Ad heeft een bestuurskundige en psychosociale achtergrond. Met de materie is hij genoegzaam bekend vanuit zijn coaching, hulpverlening en training, alsmede uit eigen ervaring. Zijn relativeringsvermogen, zijn levenslust, zijn strijdvaardigheid, humor en zelfspot heeft hij alleszins behouden. Met dit boekwerk heeft hij zich tot doel gesteld om het thema stress dichterbij, herkenbaar, begrijpelijk en bespreekbaar te maken.  

Volgens zijn uitgever schrijft Ad op een luchtige toon en weet hij dit al variërend te combineren met diepgang. Door de diverse toevoegingen aan zijn limericks heeft hij aan zijn bundel een veelzijdige kwaliteit gegeven. En juist door de humoristische toon slaagt hij erin om het onderwerp stress op een krachtige manier aan te kaarten, waarbij de citaten van bekende personen met zich meebrengen dat zijn werk menige lezer zal inspireren. Vragenlijsten als bv. een assertiviteitstest en hyperventilatietest zorgen voor een inzichtelijk interactief element. Dit heeft als effect dat hij je meeneemt en ook echt iets meegeeft om te doen. Al met al is Ad erin geslaagd een fraai, educatief en daarnaast onderhoudend boek tot stand te brengen. Als de weergave en duiding van stress enig in zijn soort. Leerzaam, vermakelijk en aansprekend voor iedereen, voor jong en oud.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *