Verhalen van loonschade, een meevaller voor ondernemers!

Letselschade- expert Peter Koudstaal start loonschade verhaalsservice voor bedrijven

DEN HAAG – Letselschade- expert Peter Koudstaal start per 1 september 2020 een loonschade verhaalsservice voor bedrijven. 

Als een werknemer buiten zijn/haar schuld bij een ongeval letsel oploopt en daardoor arbeidsongeschikt raakt , dan kan zijn of haar werkgever het netto doorbetaalde loon plus eventuele reïntegratiekosten verhalen op de aansprakelijke partij. Dat kan voor ongevallen die korter dan 5 jaar geleden zijn gebeurd. 

Een aantal werkgevers is hiervan nog niet op de hoogte.

Is de aansprakelijkheid door de tegenpartij erkend, dan moet de aansprakelijke partij ook de kosten vergoeden die de werkgever heeft moeten maken om de claim in te dienen en de schade verhaald te krijgen. Het kost de werkgever dan feitelijk niets.

Koudstaal ontving al de nodige cases van bedrijven: “de covid-19 crisis is voor veel ondernemers een aanleiding om hun uitgaven tegen het licht te houden en te onderzoeken waar aan de inkomstenkant nieuwe kansen liggen voor de onderneming.”

“Is de aansprakelijkheid in het verleden reeds erkend door de verzekeraar dan wordt de loonschade over het algemeen snel uitbetaald” aldus Koudstaal. “De betalingen gaan rechtstreeks van de verzekeraar naar de werkgever, dat maakt het maximaal transparant”.

________________________________________________

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Koudstaal: 06-42892186, letselschade@iniuria.nl of via Linkedin: https://www.linkedin.com/in/koudstaalkleijn

Peter Koudstaal is al dertig jaar actief in de letselschaderegelingsbranche. Tot 1999 trad hij op voor verzekeraars, laatstelijk als adjunct-directeur binnen de Cunningham groep. Hij was onder andere namens het Ministerie van Defensie betrokken bij de schaderegeling rond de Hercules- ramp. De afgelopen twintig jaar behartigde Koudstaal de belangen van letselschade-slachtoffers. Op Linkedin modereert hij het Platform Experts Personenschade. Incidenteel hield Koudstaal zich de afgelopen jaren al bezig met het verhalen van loonschades, onder andere voor H & M. Voor dit type werk op grote schaal kan Koudstaal rekenen op ondersteuning door specialisten uit zijn netwerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *