Maxim Hodak legt uit hoe knelpunten bij de werving van arbeidsmigranten uit het buitenland kunnen worden weggewerkt

Ondanks het feit dat Nederland een van de dichtstbevolkte landen van Europa is, blijven de werkgelegenheidsvooruitzichten voor overzeese werknemers weelderig. Met honderdduizenden vacatures voor technische, agrarische, logistieke en andere beroepsgroepen die jaarlijks niet worden ingevuld en die nog steeds toenemen, blijft de beschikbaarheid van plaatselijke ambachtslieden dun. Deze discrepantie zal naar verwachting alleen maar groter worden. De Nederlandse advocaat Maxim Hodak van Law & More ziet de instroom van buitenlandse gedetacheerde werknemers als de meest waarschijnlijke reactie van de markt.

Het concept van arbeidsmobiliteit in de EU wordt vaak voorgesteld als een levensvatbare oplossing voor de veranderende eisen van de arbeidsmarkt. De praktische toepassing van deze ontwikkeling door de lidstaten van de EU is echter vanuit juridisch en fiscaal oogpunt verre van frictieloos. In werkelijkheid is de naleving van de arbeidswetgeving en de belastingwetgeving in verschillende EU-rechtsgebieden nog steeds onvoldoende. Polen blijft, naast andere Oost-Europese landen, de belangrijkste leverancier van vakmensen aan Nederland. Ondanks de populariteit ervan gaat de detachering van werknemers uit Oost-Europa gepaard met tal van juridische en fiscale problemen.

 

Wat zijn de knelpunten bij de tewerkstelling van arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen?

De EU-wetgeving en de Nederlandse wetgeving die de tewerkstelling van arbeidsmigranten regelen, stellen leidinggevenden en bedrijfseigenaars voor heel wat uitdagingen. Bijna niemand doet het de eerste keer goed. Zo blijkt uit nalevingscontroles dat de absolute meerderheid van kleine en middelgrote ondernemingen kritieke fouten maakt bij het in dienst nemen van buitenlandse werknemers. De meest voorkomende detachering fouten zijn onder meer de afgifte van de begeleidende documenten en het leggen van duidelijke contacten tussen meerdere tegenhangers die in overeenstemming zijn met alle rechtsgebieden. Als deze fouten niet worden aangepakt, kunnen ze voor veel werkgevers leiden tot boetes en het risico van faillissement.

 

Maxim Hodak is een advocaat die gespecialiseerd is in vennootschaps- en contractenrecht. Door zijn meertaligheid en multiculturele achtergrond werd hij een magneet voor internationale bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn binnen de EU en daarbuiten. Gedurende de meer dan 20 jaar dat Maxim in verschillende rechtsgebieden rechtspraktijk uitoefende, zag hij hoe het gebrek aan naleving tussen rechtsgebieden resulteerde in knelpunten waardoor bedrijven niet in staat waren om te schalen. In sommige gevallen leidden dergelijke knelpunten zelfs tot de stopzetting van ondernemingen. 

 

Als gevolg van het personeelstekort in Nederland en het ontbreken van een duidelijke manier om dit te detacheren, worden veel bouwbedrijven (en andere sectoren) geconfronteerd met een extra uitdaging – het vaststellen van de juridische, fiscale en arbeids naleving in meerdere rechtsgebieden. Om dit probleem op te lossen zijn grote financiële en intellectuele middelen nodig waarover veel bedrijven niet beschikken. Uitbesteding aan externe Centraal-Europese HR-dienstverleners leidt tot een andere reeks knelpunten – het gebrek aan transparantie, communicatieproblemen, en de moeilijkheid om professionele en eerlijke partners te vinden. 

 

Geldelijke gevolgen bij niet-naleving

Fouten tijdens het detacheringsproces met meerdere betrokken partijen zijn onvermijdelijk en vaak kostbaar. Daarenboven garandeert de ketenaansprakelijkheid dat alle loket agenten de financiële gevolgen dragen van eventuele fouten die tijdens het detacheringsproces worden vastgesteld. Dat brengt ondernemers in bedrijfstakken die toch al gevoelig zijn voor besluiten van regelgevende instanties en economische veranderingen en die afhankelijk zijn van fabrikanten en overzeese arbeidskrachten in zwaar weer. 

 

De boetes die een bouwbedrijf bijvoorbeeld dient te betalen als tijdens het detacheringsproces fouten aan het licht komen, variëren van 4000 tot 16000 euro per werknemer. Voor het merendeel van de kleine en middelgrote ondernemingen in de bouwsector en in tientallen andere bedrijfstakken is het riskant om dergelijke boetes te moeten betalen. Ondanks de vele risico’s geeft Maxim Hodak toe dat de totstandbrenging van een gestage en volledig conforme werkstroom voor de aanwerving van gedetacheerde arbeidsmigranten uit het buitenland een belangrijke succesfactor is geworden voor zijn talrijke klanten. In veel gevallen konden ondernemingen hierdoor nieuwe wegen inslaan op het gebied van handel en vergroting van hun werkzaamheden. 

 

Een voorbeeld daarvan is een vastgoedontwikkelaar die Maxim en zijn team hebben geholpen bij het wegwerken van een ander knelpunt – onbetrouwbaarheid van de dienstverlening en kwaliteit bij het werken met onafhankelijke aannemers in Nederland. De klant kon geen kwaliteitscontrole garanderen door te vertrouwen op het personeel dat extern door aannemers werd beheerd. Uiteindelijk nam de leiding van het bedrijf de moeilijke beslissing om een intern team van tientallen bouwvakkers van Oekraïne naar Nederland over te brengen. 

 

“Er kon op dat ogenblik geen precedent worden gevonden van tewerkstelling van bouwpersoneel op een wettelijk verantwoorde wijze die beantwoordt aan talrijke wetten en voorschriften, zowel in Nederland als in dit geval in Polen. Dus, mijn team en ik moesten pionieren. Wij zagen een enorm gat in de markt voor dergelijke diensten. Niemand in Nederland deed het in het midden- en kleinbedrijf. Maanden van bloed, zweet en tranen en we baanden ons een weg door meerdere jurisdicties. We konden er eindelijk voor zorgen dat alle loket agenten volledig in overeenstemming waren met de EU-richtlijnen en met de Nederlandse en Poolse wetgeving” – aldus Maxim Hodak.

 

Een oplossing voor het personeelstekort

Maxim verwacht dat de vraag naar gedetacheerde technische arbeidskrachten van overzee alleen maar zal toenemen. Om dit op te lossen zijn creativiteit en multidisciplinaire kennis van deskundigen in verschillende aspecten van vennootschapsbelasting-, socialezekerheids-, contract- en arbeidsrecht in meerdere landen vereist. Openheid en transparantie tussen de partners in het proces zijn van essentieel belang voor het welslagen van een dergelijke samenwerking. 

 

Het belangrijkste is dat werkgevers proactief zijn. Om fouten, boetes en risico’s te voorkomen, raden Maxim Hodak en zijn team u aan te beginnen met het vinden van een gekwalificeerde consultant voor het uitvoeren van de controles en de controles. Law & More helpt gevestigde bedrijven bij het verbeteren van bestaande processen in verband met tewerkstelling vanuit het buitenland, loonadministratie en belastingen. Met de hulp van Maxim en zijn team van deskundigen hebben gestrafte bedrijven hun koers bijgesteld en een faillissement voorkomen. Startende ondernemers zullen advies krijgen over een geschikte bedrijfsstructuur.

 

Als u een ondernemer bent die schaalvergroting nastreeft, overweeg dan de in-house training van Maxim Hodak die is afgestemd op uw zakelijke behoeften. U leert alles wat u moet weten om Oost-Europees personeel op de juiste manier in dienst te nemen, hoe u detachering vanuit het buitenland tot stand brengt, welke bedrijfsstructuur u moet implementeren, en nog veel meer. Maxim zal u ook wegwijs maken in de juridische en fiscale compliance in Nederland en de EU. Maxim’s expertise helpt u kostbare fouten te vermijden, risico’s te beperken, operationele knelpunten te elimineren en uw team uit te breiden. Law & More zal ervoor zorgen dat uw bedrijf een sterke basis heeft waarop het kan gedijen. 

 

Over Maxim Hodak

Maxim Hodak is een in Nederland gevestigde advocaat. Maxim heeft uitgebreide expertise in juridische aangelegenheden van het inhuren van gedetacheerde werkgevers. Maxim spreekt vloeiend Nederlands, Duits, Frans, Engels, Russisch en Oekraïens en is een magneet voor multinationale ondernemingen. Zijn carrière omvat meer dan 20 jaar als advocaat en pionier in het tot stand brengen van compliance in meerdere EU-jurisdicties. Dankzij de inspanningen van Maxim en zijn team kunnen ondernemers en eigenaren van kleine en middelgrote ondernemingen werknemers uit het buitenland inhuren op een wrijvingsloze manier die voldoet aan alle normen van de Nederlandse wet en de wetten van andere EU-landen. 

 

Maxim Hodak begon zijn juridische loopbaan bij Clifford Chance Brussel in 2002. Vervolgens trad hij op als juridisch adviseur bij de ING Bank in Nederland. In 2005 trad hij in dienst van een internationale tv-zender als general counsel en managing director van de holding om de entiteit te ondersteunen bij haar internationale groei en expansie vanuit Nederland. Sinds 2009 concentreert Maxim Hodak zich op vennootschaps- en contractenrecht, internationale belastingen, vermogensstructurering en projectfinanciering.

 

Maxim Hodak heeft een Master in Rechten (Universiteit van Amsterdam) en een Management of Business Administration (MBA) (TIASNimbas in Tilburg), alsmede een Postgraduate degree op het gebied van Investment Finance (EHSAL Management School, Brussel). Hij is voortdurend bezig met de voortzetting van de Nederlandse juridische en zakelijke opleiding.

Maxim Hodak is beschikbaar voor een interview op verzoek.

 

Neem contact op met Maxim Hodak voor juridisch advies via https://www.linkedin.com/in/maximhodak/, www.lawandmore.nl en hodak.nl.

 

Over Law & More

Law & More is een dynamisch multidisciplinair Nederlands advocaten- en belastingadvieskantoor, gespecialiseerd in Nederlands ondernemings-, handels- en belastingrecht, gevestigd in Eindhoven en Amsterdam. Het kantoor combineert zijn bedrijfs- en belasting achtergrond en de knowhow van een groot kantoor met de aandacht voor detail en de dienstverlening op maat die u van een boutique kantoor mag verwachten. Law & More verleent haar diensten aan een scala van Nederlandse en internationale cliënten, van ondernemingen en instellingen tot particulieren met geavanceerde behoeften. Het kantoor bestaat uit een toegewijd team van meertalige advocaten en belastingadviseurs met een diepgaande kennis van diverse aspecten van het Nederlands recht en de wet, en blinkt tevens uit in het fiscaal efficiënt structureren van vermogen en activiteiten. Law & More is ook lid van het LCS-netwerk van advocaten in Amsterdam, Den Haag, Brussel en Valencia.

###

 

Maxim Hodak

LAW & MORE B.V.

De Zaale 11

5612 AJ Eindhoven

Nederland

 

lawandmore.nl

maxim.hodak@lawandmore.nl

+31 (0) 40 369 06 80

WLG Media

+31 10 200 13 34

www.wealthleadgen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *