Stichting Make a Memory lanceert “Trots en Troost” campagne

Stichting Make a Memory lanceert ‘Trots en Troost’ campagne

Op 21 april lanceerde Stichting Make a Memory de nieuwe ‘Trots en Troost’ campagne. Ook werd de nieuwe campagnevideo onthuld, waarin ouders van overleden kinderen hun persoonlijke verhaal over Stichting Make a Memory vertellen. Make a Memory fotografeert namelijk op verzoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) tot en met 17 jaar. Dit gebeurt op vrijwillige basis en wordt gratis aangeboden. Het doel van deze campagne is om meer bereik te genereren binnen Nederlandse ziekenhuizen, de Nederlandse politie, ambulancepersoneel, uitvaartorganisaties, kraamhulp en medewerkers in de palliatieve zorg. Ook hopen we ouders rechtstreeks te bereiken. Om deze reden is er een QR-code toegevoegd aan al ons promotiemateriaal. Na het scannen van de QR-code word je direct doorgestuurd naar de website van Stichting Make a Memory, waar deze nieuwe video kan worden bekeken.

Begin 2021 werd Stichting Make a Memory gecontacteerd door Niek Gooren, die van zijn toenmalige werkgever LEWIS International de kans kreeg om twee dagen aan het werk te gaan voor een goed doel. Zelf verloor Niek zijn zoontje Mathijs, waarna er foto’s zijn gemaakt door één van de fotografen van Stichting Make a Memory. Dit is dan ook de reden waarom Niek zijn ‘goede doel dagen’ graag aan onze stichting wilde besteden. Inmiddels zijn deze dagen op, maar werkt Niek nog altijd iedere vrijdagochtend op vrijwillige basis voor de stichting.

Onder begeleiding van Niek is er een nieuwe video opgenomen waarin zowel hijzelf als de ouders van Loek en Thijs aan het woord komen om hun persoonlijke verhaal over Stichting Make a Memory te delen. Zij spreken vol trots over hun kind, hun ervaring met Make a Memory, maar ook wat de foto’s tot op de dag van vandaag nog voor hen betekenen. Het is een video met een lach en een traan, maar vooral vol prachtige verhalen. Want ondanks dat ouders niet aan het verlies van een kind willen denken, sterven er dagelijks in Nederland helaas ongeveer 3 kinderen per dag.

Make a Memory is in 2008 opgericht. We werken inmiddels samen met 120 professionele fotografen en ruim 90 ziekenhuizen door het hele land. Stichting Make a Memory was dan ook de eerste die samenwerkingen is aangegaan met ziekenhuizen en in hun protocollen werd opgenomen. In de begintijd durfden ouders nauwelijks vrij uit te spreken over hun overleden kind. Sinds de start heeft de stichting meer dan 11.000 ernstig zieke, terminale en overleden kinderen gefotografeerd wat bijgedragen heeft aan het doorbreken van dit taboe. Nadat de foto’s zijn gemaakt ontvangen de ouders kort erna een boekje met vijf afdrukken en een USB-stick met alle foto’s in hoge resolutie. Ook ontvangen zij een brief, verklarende dat de auteursrechten van de foto’s aan hen over worden gedragen. Deze foto’s bieden hulp en troost en zijn een blijvende herinnering die ouders en nabestaanden helpt tijdens de verwerking van het verlies.

Het doel van deze campagne is om onze naamsbekendheid te vergroten en meer zorgprofessionals en ouders te bereiken. Dit is dan ook de reden waarom we een QR-code toegevoegd hebben aan ons promotiemateriaal. Na het scannen van de code kom je rechtstreeks op de website van stichting Make a Memory terecht, waarna de video bekeken kan worden. In deze video is duidelijk zichtbaar wat Make a Memory voor ouders en nabestaanden kan betekenen. 

Make a Memory heeft drie personen in vaste dienst en draait verder geheel op vrijwilligers bestaande uit onder andere fotografen, het telefoonteam, promotieteam en kantoorvrijwilligers. De waarborging van de continuïteit vraagt aan de financiële kant elk jaar enorme inspanning en legt onevenredig groot beslag op de capaciteit van de organisatie. Make a Memory is daarom druk op zoek naar partners die zich structureel of voor enkele jaren willen verbinden aan de stichting om de vaste kosten mede te dekken.

Stichting Make a Memory is in het bezit van het ANBI Keurmerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *