Samenwerking De Eker start samenwerking met Seenons en Zeeuwse Reinigingsdienst.

Onderwerp: Start pilots inzameling wijnkurken.
Datum: 1 december 2021.
De Eker start samenwerking Seenons en Zeeuwse Reinigingsdienst.
Geef kurken een nieuw leven door ze niet weg te gooien, door kurken in te zamelen kunnen kurken
als grondstof voor nieuwe producten gebruikt worden. De Eker verwerkt kurken tot granulaat of
kurkpoeder, waarmee nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Hierdoor blijven kurken langer in
de kringloop. Dit sluit helemaal aan bij initiatieven rondom de circulaire economie.
Om de kurken in te zamelen werkt De Eker al een tijdje samen met Kurkretour, een initiatief van
Derrick Neleman. Om nog meer impact te kunnen gaan maken start De Eker vandaag samen met
Seenons en de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) nieuwe initiatieven op het gebied van kurkinzameling
in Nederland. Vandaag starten wij met een tweetal pilots nog net voor de feestdagen in december.
Immers zal er met Sinterklaasavond, de Kerstdagen en Oud- & Nieuwjaar aanleiding zijn om een fles
wijn open te trekken, een speciaal biertje te drinken of de champagne te laten knallen! Momenten
waarop veel kurken vrijkomen en ingezameld kunnen gaan worden.
Seenons is een tech-bedrijf, opgericht in 2019, met de missie om mensen bij elkaar te brengen voor
een afvalvrije wereld. Door middel van technologie en slimme logistiek koppelen zij iedereen aan
elkaar voor het redden van afval – waardevolle grondstoffen! Zij beschouwen kurken ook als een
waardevolle grondstof en zien een samenwerking als basis om o.a. bij de horeca kurken in te
zamelen. Seenons start in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch met het inzamelen van kurken, welke bij
succes verder uitgerold gaat worden in de andere steden waar Seenons actief is. Er wordt gewerkt
met een wachtlijst voor ontdoeners van kurken buiten Amsterdam en ’s-Hertogenbosch.
De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) beheert de 13 milieustraten in de provincie Zeeland en zamelt
daarnaast huishoudelijk afval in. Het belang van gescheiden afval is voor de ZRD bij alle afvalstromen
groot. Zo blijven waardevolle materialen in de kringloop en verdwijnt er minder in de
verbrandingsoven. Vanaf vandaag (1 december 2021 red.) kunnen kurken daarom worden ingeleverd
op de Zeeuwse milieustraten. De ZRD heeft hiervoor 140 liter containers beschikbaar gesteld, welke
naast de glascontainers zijn geplaatst. Vervolgens gaan deze kurken naar een centrale plek en bij
voldoende volume zorgt De Eker ervoor dat deze opgehaald en verwerkt gaan worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *