???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????? ????????????, ???????????? ???????? ???????????? ????????????????!

HOUTEN – Als er aan iets behoefte is in deze tijd, dan is het wel perspectief en hoop. Want wat is er een verdeeldheid, uitzichtloosheid en hopeloosheid in onze leefwereld! Hoewel christenen door dezelfde ups en downs heen gaan, hebben zij hoop! Een hoop die zelfs verder gaat dan dit aardse bestaan. Een hoop die je er bovenuit kan tillen. Als het goed is stralen christenen dat uit, en verwijzen zij naar de bron van hun hoop: Jezus! Spreek hen daar gerust op aan, en vraag hen hoe ze dat ervaren. De eerste resultaten van het recente onderzoek hoe christenen hun geloof beleven op hun werk laten dat zien.
In de Week van Gebed (zo. 16- zo. 23 januari) (www.weekvangebed.nl) zullen wereldwijd miljoenen christenen fysiek en ook online bij elkaar komen om samen te bidden. Ook in veel Nederlandse bedrijven en organisaties doen christenen mee. De website www.bedrijfsgebed.nl geeft daarvan een actueel beeld.

Geloven op het werk in deze coronatijd

De huidige maatschappelijke onrust en omstandigheden als gevolg van de wereldwijde pandemie raakt uiteraard ook werkende christenen. Uit de eerste resultaten van een recent onderzoek** onder ca. 3000 werkende Nederlandse christenen verspreid over allerlei bedrijfstakken en leeftijden blijkt het volgende:

• 30% ervaart persoonlijk op het werk geen of nauwelijks verschil door de impact van corona
• 37% zoekt elkaar op online, via gebedswandelingen of live, al dan niet via al bestaande netwerken of groepen
• 13% spreekt of ziet op het werk nauwelijks iemand en 12% is minder bezig met geloof of worstelt met de impact van corona
Gevraagd in hoeverre christenen bidden op het werk, zien we dat:
• 72% wel regelmatig bidt op het werk, waarvan ca. 10% in de vorm van een gebedsgroep
• 11% zou willen aansluiten bij een gebedsgroep, maar bijvoorbeeld niet weet of deze bestaat
• 10 % juist niet bidt op het werk
• Een aantal gebedsgroepjes op het werk is gestopt, andere zijn online doorgegaan of juist begonnen.
Ondanks dat veel christenen elkaar dus blijven opzoeken en blijven bidden blijkt uit de resultaten dat slechts 20% inhoudelijk verder nergens behoefte aan heeft. De overige 80% zoekt meer vrijmoedigheid / christen collega’s / bewogenheid / tips en handvatten / christennetwerken / gebedsgroepen of meer aandacht vanuit de kerk.

Christen netwerken rond het werk in Nederland en België
Christenen laten steeds vaker op social media als LinkedIn en Facebook blijken dat ze geloven. In het onderzoek gaat het dan om 46% resp. 50% van de respondenten. Al was het alleen al doordat ze deelnemen aan een christelijke LinkedIn- of Facebook groep. Daarvan groeit het aantal deelnemers gestaag.
In 2021 is het aantal geregistreerde speciale netwerkgroepen voor christenprofessionals ruwweg gelijk gebleven: zo’n 110 netwerkgroepen in een 40-tal verschillende beroepsgroepen. Het aantal geregistreerde bedrijven en organisaties met een of meer bedrijfsbidstonden is ook al jaren stabiel: ruim 200 gebedsgroepen op ruim 300 verschillende locaties. Wel valt op dat er veel vacatures zijn, zie het actuele overzicht op www.bedrijfsgebed.nl.

Ook op je werk je geloof beleven en erover praten
Het nieuwe gratis programma ‘Kroon op je Werk’ biedt via www.kroonopjewerk.org een prima basis om samen met anderen in acht onderwerpen in vijftien delen na te denken over vragen als ”Doet mijn werk er wel toe voor God?”, “Kan ik op mijn werk openlijk over mijn geloof praten?”, “Hoe kan ik bijdragen aan een positieve werkcultuur?” of zelfs: “Zit ik wel op de plek die God voor me heeft bedoeld?” De gratis app ‘Kroon op je Werk’ bevat tekst, video’s, bijbel podcasts en een handleiding, wat de omgang met het thema ‘Christen-zijn op je werk’ levendig en boeiend maakt. ‘Kroon op je Werk’ is een initiatief van Opwekking, de CHE en PKN/Centrum voor Geloof en Werk.

Ook in de gratis Bijbel app YouVersion staan allerlei Nederlandstalige zogenoemde leesplannen over bijvoorbeeld werk, zie www.bible.com/nl/search/plans?q=werk. Deze leesplannen kunnen heel concreet helpen om beter zicht te krijgen op Gods Koninkrijk en jouw werkplek.

Wie geïnteresseerde collega’s heeft, kan met hen samen een ‘Alpha op de werkplek‘ doen of ‘Alpha Business‘ (voor managers). Het zijn prachtige ook online mogelijkheden om heel gestructureerd en laagdrempelig ook in de werksetting over je geloof te praten. Op zaterdag 15 januari is er weer een online training en inspiratieochtend over Alpha. Zie https://alphanederland.org/agenda/alpha-nederland-training-inspiratie-15-januari/. Dit is naderhand ook terug te kijken.

Aandacht in de kerk: de 13e themazondag ‘christen-zijn op je werk’
Niet minder dan 70% van de kerkgangers ziet niet in hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan Gods bedoelingen met deze wereld, zo blijkt uit een eerder onderzoek. Bijna alle voorgangers vinden het belangrijk dat mensen geloof in hun werk integreren, maar slechts eenderde vindt dat ze goed zicht hebben op het dagelijks werk van gemeenteleden.
In de kerk is er weinig aandacht hoe haar kerkleden in de maatschappij functioneren. Want hoewel 60 tot 80% van de kerkgangers dagelijks met dit thema te maken heeft, besteden kerken nauwelijks aandacht aan de vraag hoe je als christen ook in je werk van betekenis kunt zijn. Alle reden dus om daarbij stil te staan op bijvoorbeeld een themazondag. Op 6 november ’22 (traditiegetrouw op de zondag na Dankdag voor Gewas en Arbeid (= op de eerste woensdag in november)) is er DV voor de dertiende keer de speciale Landelijke Themazondag ‘christen-zijn op je werk’. In veel kerken, parochies en gemeenten wordt er dan opnieuw of voor de allereerste keer over dit thema gepreekt, en veel kerkgangers zullen opnieuw enthousiast reageren, afgaande op de ervaringen uit eerdere jaren.
Op de website www.christenzijnopjewerk.nl staat veel bruikbare, praktische info voor o.a. de themazondag.
Dit initiatief van de themazondag wordt gesteund door een groeiend aantal organisaties: Alpha-cursus Nederland, Bedrijfsgebed, CBMC, Centrum voor Geloof en Werk, cgmv, CNV, Encour, Missie Nederland, ForumC, GIDSnetwerk, IFES, IMPACT Navigators, Kerygma, Lafjoetoe, ManArise, Support Ministries, Navigators, Nederland Zoekt…, New Wine, RMU, Sestra, SKIN, Verus, 4e Musketier en Willow Creek.

Bronvermelding
* Maarten (Drs. ir. M.H.) Pijnacker Hordijk, tel. 030-6371380 (na 18.00 uur) en 06-31665111 (privé en WhatsApp).
De auteur is sinds 1986 betrokken bij pauzebidstonden bij NS in Utrecht, en coördinator bedrijfsbidstonden in Nederland. Hij werkte bij ProRail in Utrecht.
E-mailadres: bedrijfsgebed@gmail.nl ; websites www.bedrijfsgebed.nl en www.christenzijnopjewerk.nl.
Deze beide websites horen bij Stichting Encour www.encour.nl. Encour richt zich momenteel vnl. op het omgaan met ‘geld’, maar ook met ‘werk’, en helpt kerken en individuele christenen om hierin een Bijbelse visie te ontwikkelen en die door te geven aan individuele christenen.

** Het grote recente onderzoek (zomer-herfst ’21, geïnitieerd en uitgevoerd door Maarten Pijnacker Hordijk) hoe christenen op hun werk hun geloof beleven, heeft 2927 respondenten opgeleverd uit alle beroepssectoren en alle kerkelijke denominaties. Aan de analyse van de resultaten wordt momenteel nog volop gewerkt.

Op veel prikborden van kerken ed. in Nederland en België hangt inmiddels ook een van de kleurenposters die christenen aanmoedigen om samen met een christelijke collega te gaan bidden.
Ze zijn te downloaden via de website www.bedrijfsgebed.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *